Info

Murf/Murw is opgericht in 2018, als fanzine. Sinds 2020 organiseren we insamenwerking met Theater De Nieuwe Vorst een Stadsfestival dat zich richt op theater, muziek, beeldende kunst en film. 

Voor de aankomende editie zullen we ons festival gaan uitbreiden tot buiten de muren van het theater de nieuwe vorst. Ditmaal zullen jazzpodium Paradox, Kunstpodium T, filmhuis Cinecitta en rockpodium Little Devil zich aansluiten als onderdeel van ons festival.

Het thema van de komende editie is; In Limbo. Het begrip Limbo kent zijn oorsprong vanuit de Latijnse term Limbus, wat ‘rand’ betekent en verwijst naar de rand of grens tussen de echte wereld en de wereld van de hemel of hel. Binnen een aantal religieuze overtuigingen wordt de term gebruikt voor een tussenstaat van de ziel in overgang van leven naar dood. Het Corona virus houdt ons in een tussenstaat. Met onzekerheid bewegen we op en neer tussen een open en gesloten samenleving, met het mogelijke spel tussen leven en dood als gevolg. Maar ook lijken we ons bijvoorbeeld te begeven in een overgang naar een steeds meer virtuele maatschappij. Het is een conditie tussen twee gedefinieerde toestanden, een situatie met een onzekere uitkomst. Een tussenstaat die rusteloos, onvoorspelbaar en levend is. Met dit thema willen we deze tussenstaat onderzoeken. Begeven we ons op de rand van een afgang, of het startpunt van een nieuw begin? Als festival willen we een uitspraak doen voor het verlangen naar licht en vernieuwing in een schemergebied van de dood.